Do pobrania

 

OPT-OUT PACK

Pobierz tutaj


Statut OZZL z dnia 19 października 2018 roku pdf


Deklaracja członkowska OZZL
Lekarz zatrudniony na postawie umowy o pracę -word 2013 logo overview,
Lekarz zatrudniony bez umowy o pracę
word 2013 logo overview


Zakładanie Oddziału Terenowego - wzory dokumentów - word 2013 logo overview, pdf


Zebranie ogólne sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Terenowego - wzory dokumentów - word 2013 logo overviewpdf


Zjazd Regionalny OZZL sprawozdawczo - wyborczy - wzory dokumentów - word 2013 logo overview


 Umowa w sprawie zgody na zastosowanie klauzuli opt -out word 2013 logo overview

 ___________________________________________________________________________________________

Czy czas wolny po dyzurze jest płatny czy nie - opinia prawna word 2013 logo overview