Aktualności

OZZL sprawdza wiarygodność deklaracji Prezesa PiS -komunikat do mediów

 

 

Komunikat do mediów

w sprawie listów ZK OZZL do Prezesa PiS, Premiera RP i Ministra Zdrowia.

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wysłał do: Prezesa PiS, Premiera RP i Ministra Zdrowia pisma z wnioskiem o zawarcie Porozumienia między Rządem RP a związkami zawodowymi skupionymi w Porozumieniu Zawodów Medycznych w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - w zakresie stawek wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów. Odpowiedź na te pisma będzie miarą wiarygodności deklaracji Prezesa PiS złożonej w czasie konwencji wyborczej w dniu 28 września 2019 roku o gotowości tej partii do zawarcia „szerokiego porozumienia” w sprawie służby zdrowia.

Treść „listu otwartego” do Prezesa PiS przesyłamy w załączeniu.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

skan listu otwartego do prezesa PiS tutaj

 

poniżej treść listu otwartego do prezesa PiS:

 

 

  

List otwarty do Prezesa PiS.

Pan Jarosław Kaczyński

Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość

 

Szanowny Panie Prezesie,

Zadeklarował Pan dwa dni temu publicznie w czasie konwencji wyborczej PiS w Opolu gotowość swojej partii do „szerokiego porozumienia” w sprawie służby zdrowia. I chociaż deklaracja ta była skierowana głównie do innych partii politycznych, to jednak tym bardziej – jak sądzimy – można ją odnieść do pracowników lecznictwa. Możliwa jest bowiem realizacja programu PiS w ochronie zdrowia bez porozumienia z innymi partiami (w przypadku zwycięstwa PiS w wyborach), ale nie jest możliwa bez porozumienia z pracownikami ochrony zdrowia. To od nich zależy jak funkcjonować będzie publiczna ochrona zdrowia a nawet, czy w ogóle będzie funkcjonować. Złe warunki pracy i płacy mogą bowiem spowodować, że mało kto będzie chciał tam pracować. Kolejne rządy RP traktują publiczną ochronę zdrowia w sposób „postkolonialny” wykorzystując jej pracowników jako tanią siłę roboczą, a rząd utworzony przez PiS kontynuuje w tym zakresie politykę swoich poprzedników. Mogła to zmienić ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Okazała się ona jednak kompletną porażką. Powodem są zawarte tam stawki wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów, które nie poprawiają ich sytuacji ale stanowią utrwalenie dotychczasowej biedy. Nic dziwnego, że ustawa została odrzucona przez wszystkie związki zawodowe pracowników ochrony zdrowia.

Jeśli zatem Pana deklaracja o gotowości zawarcia szerokiego porozumienia w sprawach dotyczących publicznej ochrony zdrowia jest wiarygodna, oczekujemy od Rządu RP, utworzonego przez partię, której Pan przewodzi, zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi skupiającymi pracowników ochrony zdrowia w sprawie nowelizacji wspomnianej wyżej ustawy - w zakresie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych zawodów Zawarcie takiego porozumienia powinno nastąpić jeszcze przed wyborami do parlamentu, aby stało się ono wiążące dla rządu utworzonego przez PiS w razie wygranych przez tę partię wyborów. Podpisanie porozumienia będzie tym łatwiejsze, że związki zawodowe pracowników ochrony zdrowia, skupione w Porozumieniu Zawodów Medycznych przygotowały już ponad 2 lata temu własną wersję powyższej ustawy i w postaci obywatelskiego projektu skierowały ją do Sejmu. Ustawa „utknęła” w komisji sejmowej po jej pierwszym czytaniu. Należy do niej wrócić i wypracować rozsądny kompromis.

Odpowiedź na nasz wniosek będzie miarą wiarygodności deklaracji złożonej przez Pana i wiarygodności całej partii. Oczekujemy zatem, ze będzie ona pozytywna.

Z wyrazami szacunku

W imieniu ZK OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Do wiadomości: media